Şartlar & Koşullar

Bu sözleşme ihaleden.com internet sitesi ile abone olan kullanıcılar (Üyeler) arasında geçerlidir.

İkincielihale.com aşağıda yazılı olan kuralları, şartları ve uyarıları gerekli gördüğünde değiştirme, iptal etme ya da yenilerini ekleme hakkına sahiptir. Bu sözleşmede yapılacak değişiklikleri takip etme yükümlülüğü abonelerin sorumluluğundadır. Yayınlanan ve tarafınızca okunarak kabul edilen şartların dışında web sitesinin kullanımı yasal olmayıp, yasalara aykırıdır. 

1-Üyeler üye olmakla site üzerinden yayınlanan ve ihalesi olan araçları site üzerinden görme özelliğine sahiptir.

2-Üyeler belirtilen özellikler dâhilinde İHALE EDİLEN araçları inceledikten sonra adreste görme imkânı bulunmaktadır.

3-Üyeler ihaleden.com’da yer alan yazılı ve görsel içeriği kullanarak yasalara aykırı herhangi bir faaliyette bulunamazlar, kişi ya da kurumlara yönelik yasa dışı metotlar uygulayamazlar ve aynı şekilde ihaleden.com üzerinden bu gibi faaliyetleri yürütemezler.

4-İkincielihale.com hiçbir sebep beyan etmeden ve önceden uyarmadan içerikte yer alan kayıtları düzeltme, silme ve yeni kayıtlar ekleme hakkına sahiptir.

5-Gizlilik arz eden veya sisteme giriş yapmaya yarayan abone bilgilerinin, üçüncü şahıslar tarafından elde edilmesinden (üyelerin abonelik bilgilerini başkalarına vermeleri ya da siteden ayrılırken çıkış yapmamaları gibi durumlarda) doğabilecek zararlardan ihaleden.com sorumlu değildir.

6-ihaleden.com’un bulunduğu sunucuda meydana gelebilecek arızalar sonucu, veri tabanında bilgi kaybı oluşması durumundan ihaleden.com sorumlu tutulamaz.

7-İkincielihale.com’da yer alan görsel yada yazılı dokümanların ya da kodların tamamı ya da bir kısmı izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, pazarlanamaz, yayınlanamaz ya da başkalarına satılamaz. Bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Başkasının ihaleden.com hizmetlerine erişmesine, kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenlerde dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı da ihaleden.com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumludurlar. Sitemizde bahsi geçen yaptırım ve uygulamaları, herhangi bir zaman ve herhangi birine karşı uygulamamız, bu kullanıcıları kurallarımızdan muaf hale getirmez ve bu durum yaptırım ve uygulamalardan feragat ettiğimiz anlamına gelmez

8-İkincielihale.com’un gizlilik hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlali gerçekleştiren taraf bu ihlalden doğan tüm zararı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

9-İkincielihale.com’un hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. Kullanıcı ayrıca  Siteyi kullanırken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve İkincielihale.com’un siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, bu sorumluluk kapsamında ihaleden.com’un ve çalışanlarının ve 3.şahısların uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

10-İkincielihale.com gizlilik hükümlerinde maddeden doğan yükümlülükler, iş bu şartnamenin her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

11-İkincielihale.com olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

12- İkincielihale.com veri tabanında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece ihaleden.com bünyesinde kullanılmaktadır.


13-İkincielihale.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. İkincielihale.com e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği,Ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.


14-Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.15-İkincielihale.com günlük olarak veya belirli perodlar ile kullanıcılara bildirimde bulunacaktır .Kullanıclar bu bildirimi kabul edeceğini kabul ederler Herhangi bir zamanda  günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.Aksi halde her üye gönderimleri kabul etmiş sayılır.

16-İkincielihale.com web sitesinden üçüncü şahıslara ait sitelere ve/veya üçüncü şahıslara ait web sitelerinden ihaleden.com sitesine yönlendirme yapılabilir. Ancak, önerilen sitelerin verdiği hizmetlerin kontrolü tarafımızca yapılmadığı gibi hiçbir sorumlulukta tarafımıza ait değildir.

17-Bu Şartname Web Sitesi açık kaldığı müddetçe geçerli olacaktır. Ancak, İkincielihale.com tarafından yeni bir şartname oluşturulduğu takdirde işbu şartname tüm Taraflar için yürürlükten kaldırılacak ve yeni şartname yürürlüğe girecektir.

18-Elektronik ortamda hazırlanan işbu şartname, kullanıcının üyelik işlemini tamamlaması ile yürürlüğe girer. Şartnamenin yenilenmesi durumunda Web Sitesi içerisinde hali hazırda var olan mevcut üyeler için ise onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. 

19-a)    İşbu Üye şartnamenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, Şartnamenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulh en halletmeye gayret ederler. Sulh en halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
b)    Taraflar, Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık ve hesap uyuşmazlıklarında İkincielihale.com kayıtlarının ve e-posta ile diğer her türlü telekomünikasyon ekipmanı kaydının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

20-)Sitede satış yapılan araçların ekspertizleri ve araç durumları tamamen bilgi amacıyla olup araçta çıkabilecek tüm sorunlar alıcı ile satıcı arasındadır.İkincielihale.com bu konuda hiçbir sorumluluğa sahip değildir.